top of page
tomato.png
8R4B4624-Edit.jpg

ต้องการเป็นบริษัทที่ส่ง

มะเขือเทศคุณภาพที่ดีที่สุด

ให้กับลูกค้า  เป้าหมายของเราไม่ใช่เพียงแค่เป็นผู้นำอันดับ 1 ในเรื่องคุณภาพมะเขือเทศ

แต่ยังต้องการเป็นอันดับ 1

ในการนำผัก และสินค้าเกษตรระดับพรีเมียมส่งตรงถึงลูกค้า

วิสัยทัศน์

DSC08287-Edit.jpg

พันธกิจ

ตามพันธกิจของเราคือการประสบความสำเร็จในการผลิต

มะเขือเทศคุณภาพสูง เช่นเดียวกับการส่งผักพรีเมียม

ไม่ว่าจะเป็นผักที่ปลูกที่ฟาร์มของเราเอง หรือคัดสรรเข้ามา

จากต่างประเทศ เพื่อขายกลุ่มลูกค้าในประเทศไทย

 

● ทำให้พนักงานมีความสุข และร่วมพัฒนาเติบโตไป กับ  บริษัทฯ

● ทำให้ลูกค้ามีทั้งสุขภาพที่ดี และมีความสุขในการได้รับ สินค้า

และ บริการของเรา

● สร้างความมั่งคั่งให้กับผู้คนในชุมชน

● ทำให้ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมีความยั่งยืน และสร้าง อนาคต

ที่ดี ให้กับคนรุ่นใหม่

bottom of page